„Powiat Skarżyski przeciwko handlowi ludźmi”
Diagnoza szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie miasta Skarżysko-Kamienna w zakresie edukacyjnych potrzeb, możliwości i oczekiwań uczniów i nauczycieli oraz stanu wyposażenia placówki pod kątem wymogów podstawy programowej kształcenia zawodowe
Dni otwarte
Dzień Patrona w II Liceum Ogólnokształcącym
Europejski poziom kształcenia zawodowego
I Liceum Ogólnokształcące
II Liceum Ogólnokształcące
Indywidualne diagnozy szkół prowadzacych kształcenie zawodowe na terenie miasta Skarżyska-Kamiennej
Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023
Konkurs na stanowisko dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Skarżysku-Kamiennej
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Henryka Sienkiewicza w Suchedniowie
Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Samochodowo-Usługowych im. Władysława "Oseta" Wasilewskiego w Skarżysku-Kamiennej
Konsultacje społeczne projektu "Kompleksowy plan rozwoju szkół w Powiecie Skarżyskim na lata 2016-2023"
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych dla dorosłych oraz szkół policealnych na rok szkolny 2017/2018
Nabór do szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży na rok szkolny 2017/2018
Podstawowa kwota dotacji, statystyczna liczba uczniów w 2017 roku
Powiatowy Konkurs Matematyczny 2017
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 2
Uczniowie ZSS-U wspominali "Oseta" Wasilewskiego
Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych Nr 1
Zespół Szkół Ekonomicznych
Zespół Szkół Samochodowo-Usługowych
Zespół Szkół Technicznych
Zespół Szkół Transportowo-Mechatronicznych