Obraz1Obraz2

 

Zapraszamy na seminarium „WSPÓŁPRACA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ORGANIZACJI OZARZĄDOWYCH PROWADZĄCYCH SZKOŁY GWARANTEM DOBREJ EDUKACJI”, które odbędzie się 23 czerwca 2015 r. w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Federacja Inicjatyw Oświatowych wraz ze StarostwemPowiatowym w Skarżysku-Kamiennej zapraszają przedstawicieli samorządów gminnych i powiatowych oraz lokalnych organizacji pozarządowych zainteresowanych problematyką przekazywania małych szkół i ich prowadzenia przez lokalne stowarzyszenia, do udziału w seminarium.

Federacja Inicjatyw Oświatowych (FIO)  jest organizacją, która od 15 lat pomaga ratować małe wiejskie szkoły przed likwidacją, wspierając społeczności lokalne i samorządy gminne, działając  we współpracy ze związkami samorządów, Sejmową Komisją Edukacji, Nauki i Młodzieży, Ministerstwem Edukacji Narodowej.

Województwo świętokrzyskie ma swoją specyfikę – ponad 80 organizacji prowadzi na jego terenie małe wiejskie szkoły, i choć zlokalizowane są często w sąsiadujących gminach, do tej pory przepływ informacji, doświadczeń i dobrych praktyk był znikomy. Dlatego też zapraszamy na seminarium pt. „Współpraca samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych prowadzących szkoły gwarantem dobrej edukacji”, które odbędzie się 23 czerwca 2015 roku w Sali Herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennejw godz. 9.00-15.45.

Program seminarium:

9.00 – 9.45 – Rozpoczęcie spotkania – Elżbieta Tołwińska-Królikowska – Prezeska Federacji Inicjatyw Oświatowych, Jerzy Żmijewski – Starosta Skarżyski; Prezentacja działań skierowanych do stowarzyszeń prowadzących wiejskie szkoły w woj. świętokrzyskim.

9.45 – 10.45 – Mała dobra szkoła - model wiejskiej szkoły prowadzonej przez stowarzyszenie – doświadczenia i wizje - Elżbieta Tołwińska-Królikowska; dyskusja.

10.45 – 11.15 - PRZERWA

11.15 – 13.00 – Zagadnienia prawne związane z prowadzeniem szkół przez stowarzyszenia
– Małgorzata Lewandowska, Prezeska Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju i Integracji Środowiska Lokalnego "Z Edukacją w Przyszłość" w Korzeczniku; pytania.

13.00 – 13.45 - OBIAD

13.45 – 14.45 – Szukanie najlepszych społecznie i ekonomicznie rozwiązań dla gminnej oświaty – Matryca kalkulacyjna finansów gminnych – Ewa Hummel, ekspertka Federacji Inicjatyw Oświatowych; pytania

14.45 – 15.15 – Współpraca samorządu gminnego i lokalnych stowarzyszeń motorem podnoszenia jakości edukacji i rozwoju społecznego - Elżbieta Tołwińska-Królikowska;

15.15-15.45 – Dyskusja i podsumowanie seminarium

Uczestnicy seminarium otrzymają publikacje:

  • „Mała Szkoła. Poradnik dla Stowarzyszeń Rozwoju Wsi”, FIO 2012, 2015,
  • „Mała szkoła. Problem czy szansa?” ORE, 2015.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Zainteresowani wzięciem udziału w seminarium powinni przesłać wypełnioną Kartę zgłoszenia (zgłoszenie) do dnia 18 czerwca 2015 r. za pomocą poczty elektronicznej na adres: lub faxem pod numer: 22 869 96 68

Kontakt z organizatorami: Elżbieta Wąchała:  , tel. 517 155 697

Seminarium jest elementem działań prowadzonych w projekcie „Świętokrzyska Sieć Organizacji Pozarządowych prowadzących Placówki Oświatowe” (POKL 5.4.2. Rozwój dialogu obywatelskiego), którego liderem jest Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc, a partnerami Federacja Inicjatyw Oświatowych z Warszawy oraz Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębna i Jeziorka (gmina Nowa Słupia). Celem projektu jest wzmocnienie lokalnych stowarzyszeń prowadzących wiejskie szkoły w woj. świętokrzyskim i zbudowanie trwałej sieci ich współpracy. W grudniu 2014 roku organizacje te utworzyły Świętokrzyską Federację Oświatową SZANSA, o której informacje znajdują się na stronie www.federacjaszansa.pl

Obraz4             Obraz5                  Obraz6 

Obraz3

skarzyski-powiat-z-widokiem