We wtorek, z inicjatywy starosty Jerzego Żmijewskiego, przedstawiciele władz Samorządu Powiatu Skarżyskiego, wychodząc na przeciw oczekiwaniom mieszkańców, spotkali się z przedstawicielami Policji, Spółdzielni Mieszkaniowej oraz przedstawicielami wspólnot mieszkaniowych z Osiedla Przydworcowe, aby omówić sprawy związane z bezpieczeństwem i porządkiem publicznym na tym osiedlu. Podczas spotkania, mieszkańcy Osiedla Przydworcowe, przedstawili problemy związane przede wszystkim z nieprawidłowym parkowaniem, wjeżdżaniem samochodami na chodniki przez przejścia dla pieszych, jazdy po chodnikach, zatrzymywania pojazdów na pasach zieleni, brakiem odpowiedniego oznakowania ulic wewnątrzosiedlowych oraz z niewystarczającą ilością miejsc parkingowych. Zagadnienia te zobrazowane zostały dokumentacją fotograficzną, którą zaprezentowano uczestnikom spotkania. Mieszkańcy zasygnalizowali także potrzebę zwiększenia patroli policyjnych w miejscach, ich zdaniem, najbardziej problemowych.

Do zgłoszonych kwestii odnieśli się starosta Jerzy Żmijewski, wicestarosta Artur Berus, członek zarządu powiatu Anna Leżańska, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu starostwa powiatowego Dariusz Zarychta oraz  Komendant Powiatowy Policji w Skarżysku-Kamiennej insp. Tomasz Śliwiński. Ostatecznie ustalono, że zgłoszone wnioski mieszkańców zostaną przeanalizowane przez odpowiednie służby powiatowe, w celu określenia działań, które mogą wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa drogowego i porządku publicznego na Osiedlu Przydworcowe.

DSC 2888DSC 2894DSC 2896DSC 2906DSC 2907DSC 2909DSC 2911DSC 2918DSC 2919DSC 2924DSC 2925

skarzyski-powiat-z-widokiem