Stowarzyszenie Integracja i Rozwój z Kielc oraz Fundacja Aktywizacji i Rozwoju Młodzieży ze Staszowa zapraszają do udziału w projekcie „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja”.

Celem projektu jest finansowe wspieranie inicjatyw lokalnych poprzez przekazywanie mikrodotacji w wysokości do 5.000,00 zł dla grup nieformalnych i młodych organizacji pozarządowych. Projekt stanowi kontynuację działań regrantingowych wzmacniających oddolne inicjatywy lokalne realizowanych przez Stowarzyszenie Integracja i Rozwój w latach 2014-2016 na terenie województwa świętokrzyskiego.

W ramach projektu przewidziane są dwa nabory wniosków:

  • I nabór prowadzony będzie w okresie 26.06-07.07.2017 r., a alokacja w ramach tego naboru wyniesie minimalnie 180.000,00 zł.
  • II nabór prowadzony będzie we wrześniu 2017 r., a dotyczył będzie tylko tych obszarów, w których jednostki samorządu terytorialnego wyrażą gotowość partycypacji finansowej w kosztach projektu poprzez przekazanie środków samorządowych na finansowanie w 50% kosztów inicjatyw lokalnych.

Projekt „Świętokrzyski Fundusz Młodych Inicjatyw – II edycja” jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Wszelkie informacje na temat możliwości uczestnictwa w projekcie oraz zasad przyznawania mikrodotacji dostępne są na stronie internetowej www.fio.sir.com.pl oraz w biurach projektu (osoby do kontaktu z ramienia Stowarzyszenia: Paweł Cycuła, Izabela Kieres-Gałęziowska tel. 41 361 04 92 w. 22, 20; z ramienia Fundacji: Anna Bańka tel. 798 050 904).

FIO SIR Plakat A3 200 szt druk finał

 

skarzyski-powiat-z-widokiem