W  związku z uchyleniem przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej od dnia 1 lipca 2017r. rozporządzeń:

- w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy  dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz

- w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej nie będzie przyjmował, rozpatrywał oraz podpisywał umów dotyczących wyżej wymienionych form aktywizacji zawodowej.
Dotyczy to również  wniosków dotychczas złożonych w PUP oraz rozpatrzonych lecz w sprawie, których nie podpisano jeszcze stosownych umów.
 
Przyjmowanie wniosków nastąpi po wydaniu nowych rozporządzeń oraz po opracowaniu kryteriów i zaopiniowaniu ich przez Powiatową Radę Rynku Pracy.
 

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej

skarzyski-powiat-z-widokiem