Przewodnicząca Rady Powiatu Skarżyskiego Bożena Bętkowska informuje, że 11 lipca 2017 roku o godz. 14.00 w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, ul. Konarskiego 20 odbędzie się XXXV w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego.

Projekt porządku obrad przewiduje:

  1. Otwarcie Sesji.
  2. Stwierdzenie kworum i przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie:

             1)  zmiany wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Skarżyskiego na lata 2017-2035,

             2)  wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,

             3) wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Skarżyskiego do uczestnictwa w projekcie „e-Geodezja cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 7.1 „Rozwój e-społeczeństwa”.

  1. Zamknięcie sesji Rady Powiatu Skarżyskiego.

Zgodnie z art. 15 ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym sesja zwołana została na wniosek Zarządu Powiatu Skarżyskiego.

DSC 7062

skarzyski-powiat-z-widokiem