Anna Leżańska, Członek Zarządu Powiatu, uczestniczyła w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd Miasta w Skarżysku-Kamiennej, a poświęconym problemowi szybkiego przyrostu populacji dzików na terenie miasta i powiatu oraz szkodom jakie wyrządzają te zwierzęta. W rozmowach, z ramienia Powiatu Skarżyskiego uczestniczyli także Ryszard Sowa, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa wraz z insp. Anną Sobczak oraz Krzysztof Bąk, Powiatowy Lekarz Weterynarii.

W spotkaniu poświęconym problematyce intensywnej ekspansji dzików na tereny zabudowane, obok pracowników Urzędu Miasta na czele z zastępcą prezydenta Andrzejem Brzezińskim, uczestniczyli także radni miejscy, mieszkańcy kilku osiedli najdotkliwiej dotkniętych szkodliwą działalnością zwierząt, a także przedstawiciele Nadleśnictwa Skarżysko, Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej oraz Kół Łowieckich. W sumie niemal 30 osób podjęło rozmowy, aby wypracować skuteczne rozwiązania, które pozwolą na ograniczenie liczebności stad dzików oraz wpłyną na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców, którzy czują się obecnie zagrożeni ze strony błąkających się w pobliżu domostw watah.

Ponad godzinna dyskusja pozwoliła zgromadzonym przeprowadzić wnikliwą genezę problemu, zapoznać się szczegółowiej z obowiązującymi w tym temacie przepisami, dotyczącymi między innymi możliwości i sposobu prowadzenia przez koła łowieckie odstrzałów, a tak wypracować rozwiązania, które w najbliższym czasie będą realizowane. Jednym z postulatów zgłoszonych przez Annę Leżańską, Członka Zarządu Powiatu, jest zorganizowanie spotkania z przedstawicielami wszystkich gmin, Starostwa oraz kół łowieckich i Powiatowym Lekarzem Weterynarii, by podjąć ściśle określoną współpracą.

- Do nas także dociera wiele zgłoszeń i informacji o szkodach jakie wyrządzają dziki, nie tylko tu na terenie Skarżyska, ale w każdej z gmin naszego Powiatu. Jeśli problem dużej populacji tych zwierząt ma być kompleksowo rozwiązany, to uważam, że potrzebujemy podjęcia wspólnych działań na obszarze wszystkich gmin – mówiła Anna Leżańska. – Współpraca ta w przypadku skorzystania z potrzeby zatrudnienia zewnętrznej firmy, która zajęła by się odłowem dzików, pozwoliła by także na rozłożenie się kosztów takiego działania, co w obecnych sytuacjach finansowych każdego z samorządów jest również istotne – argumentowała Członek Zarządu.

Bardzo ważnym aspektem, na który zwrócili uwagę leśnicy oraz członkowie kół łowieckich, jest świadome lub nie, dokarmianie dzików przez samych mieszkańców. Wyrzucanie wszelkiego rodzaju jedzenia, nawet w dobrej wierze z myślą o bezdomnych zwierzętach, jest niczym innym, jak przynętą na dziki. Stąd podjęto decyzję o wystosowaniu apelu do lokalnej społeczności, aby zaprzestać tego typu praktyk.

Jednym z rezultatów spotkania było również zapewnienie złożone przez Nadleśniczego Zbigniewa Dąbrowskiego, że jeśli tylko ujęte na ten rok w Planach Łowieckich przydziały dzików przeznaczonych do ostrzału zostaną wyczerpane, to na wniosek danego koła łowieckiego, liczba odstrzałów zostanie zwiększona i ujęta w Planie. Obecnie jednak do 15 sierpnia obowiązuje sezon ochronny, a jak przyznają myśliwi, polowania na szeroką skalę odbywają się przeważnie w okolicach października.

Koła Łowieckie działające na terenie Powiatu Skarżyskiego z podziałem na obwody 

mapy1

Obwód 84

Koło Łowieckie „Sylwan”.

Tel: 782-567-001

Obwód 123

Koło Łowieckie „Drop”.

Tel: 603-933-054

Obwód 4

Koło Łowieckie Nr 4 „Łysica”.

Tel: 602-382-110 

Obwód 13

Koło Łowieckie Nr 3 „ Dzik”.

Tel: 501-316-627

Obwód 11

Koło Łowieckie „Hubert”.

Tel: 501-360-994

Obwód 16

Koło Łowieckie „Przepiórka”.

Tel: 606-336-062

Obwód 15

Koło Łowieckie Nr 2 „ Łoś”.

Tel: 601-547-319

Obwód 31

Koło Łowieckie „Cietrzew”.

Tel: 605-200-563

Obwód 23

Koło Łowieckie „Bartek”.

Tel: 601-847-427

Obwód 29

Koło Łowieckie Nr 2 „ Leśnik”.

Tel: 600-045-971

Obwód 28

Koło Łowieckie Nr 1 w Suchedniowie.

Tel: 668-828-816

Obwód 46

Koło Łowieckie „Rosochy”

Tel: 607-279-913

DSC 7507 copyDSC 7504 copyDSC 7510 copy

skarzyski-powiat-z-widokiem