Do końca października br. wybudowana zostanie nowa ul. Ponurego w Skarżysku-Kamiennej oraz powstaną dwa chodniki - w Grzybowej Górze i Odrowążku. W czwartek, 10 sierpnia przedstawiciele powiatu, z udziałem starosty Jerzego Żmijewskiego i członka zarządu Anny Leżańskiej, przekazały wykonawcom place budowy w Skarżysku-Kamiennej i w Odrowążku, dokonano także wstępnej oceny rozpoczętych w poniedziałek prac przy realizacji chodnika w Grzybowej Górze. Realizatorem tych trzech inwestycji drogowych, o łącznej wartości prawie 6 mln zł, jest Powiat Skarżyski.

W miniony poniedziałek rozpoczęły się są prace przy "Przebudowie drogi powiatowej Nr 0558T na odcinku ul. Spokojnej, polegającej na budowie chodnika od skrzyżowania z drogą Nr 0557T do granicy powiatu skarżyskiego" w Grzybowej Górze. W ramach zadania powstanie 576 m chodnika o szerokości od 1,5 do 2 m. W pierwszej kolejności wykonywane są roboty związane z budową odwodnienia rowem krytym na odcinku zabudowanym. Całościowy zakres robót natomiast obejmuje wykonanie chodnika wraz z przebudową, profilowanie i odmulenie rowów, wykonanie przepustów pod drogą, wymiana przepustów pod zjazdami, ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów oraz oznakowanie poziome i pionowe. Wartość inwestycji po przetargu wynosi 365 112,95 zł. Udział finansowy Powiatu Skarżyskiego to kwota 260 tys. zł, a Gminy Skarżysko Kościelne - 110 tys. zł. Wykonawcą inwestycji jest Zakład Usług Budowlanych "LIS-TEL" Zbigniew Lisak z Szydłowca.

Firma LIS-TEL z Szydłowca wykonywać będzie także budowę chodnika wzdłuż drogi powiatowej Bliżyn - Odrowążek w miejscowości Odrowążek, gdzie powstanie ok. 323 m chodnika. W ramach budowy wykonane zostaną: chodnik, profilowanie i odmulenie rowów, przepusty pod drogą oraz ułożenie nawierzchni chodników i zjazdów. Wartość tego zadania, po przetargu  wynosi 291 425,74 zł. Powiat na ten cel ze swojego budżetu przeznaczył 250 tys. zł, a Gmina Bliżyn 70 tys. zł. Wykonawca w czwartek przejął teren pod realizację tego zadania.

Również wykonawca, budowy ul Ponurego w Skarżysku-Kamiennej, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TOMBET Sp. z o.o z Korytnicy przyjął w czwartek teren budowy. Wartość tego zadania po przetargu wynosi 5 418 432,73 zł. Powiat Skarżyski na realizację budowy ul. Ponurego przeznaczył z budżetu 2 mln zł, ponadto pozyskał od Wojewody Świętokrzyskiego z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 środki w wysokości 2.800.000 zł, a 800 tys. zł przekazała Gmina Skarżysko-Kamienna. Ze środków przekazanych przez Skarżysko-Kamienna wykonana zostanie kanalizacja deszczowa ul. Ponurego, która realizowana będzie jako zadanie własne miasta. W ramach pozostałych środków wybudowana zostanie droga o długości 1,500 km. Roboty budowlane obejmują także budowę zatok autobusowych, budowę chodnika, budowę i przebudowę zjazdów, przebudowę istniejących skrzyżowań z drogami publicznymi, przebudowę przepustów, wykonanie obsiewu trawą, usunięcie kolizji sieci gazowej, budowę oświetlenia oraz budowę odwodnienia do rzeki Bernatki.

W trakcie przekazania placów budowy obecni byli m.in.: starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu Anna Leżańska, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż, radna powiatowa Danuta Banaczek, wójt gminy Bliżyn Mariusz Walachnia, wójt gminy Skarżysko Kościelne Zdzisław Woźniak, przedstawiciele wykonawców - Zbigniew Lisak właściciel Zakładu Usług Budowlanych "LIS-TEL", Tomasz Gwóźdź właściciel firmy TOMBET, Marcin Wnukowski przedstawiciel TOMBRT, Grzegorz Niemiec kierownik budowy ul Ponurego oraz przedstawiciele Urzędu Miasta Skarżyska-Kamiennej i Zarządu Dróg Powiatowych.   

DSC 8452DSC 8471DSC 8473DSC 8394DSC 8396DSC 8399DSC 8408DSC 8411DSC 8417DSC 8434DSC 8369DSC 8371DSC 8374DSC 8376DSC 8378DSC 8383DSC 8390DSC 8392

DSC 8311DSC 8319DSC 8324DSC 8333DSC 8347DSC 8349DSC 8339DSC 8341DSC 8344DSC 8350DSC 8353DSC 8367DSC 8498DSC 8479DSC 8485DSC 8487DSC 8489DSC 8494DSC 8497DSC 8499DSC 8503DSC 8505DSC 8508DSC 8509DSC 8517DSC 8520

skarzyski-powiat-z-widokiem