W poniedziałek 30 października br. dokonano odbioru formalnego oraz oddano do użytku nowo wybudowany chodnik w miejscowości Mostki w gminie Suchedniów. Inwestycja realizowana przez Powiat Skarżyski przy współudziale gminy Suchedniów kosztowała blisko 280 tys. zł. Powiat na ten cel przeznaczył ze swojego budżetu kwotę w wysokości 230 tys. zł, gmina natomiast kwotę w wysokości 50 tys. zł. Inwestycja niewątpliwie przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych mieszkańców wsi.  

W ramach zadania pn. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 0578T w m. Mostki wybudowany został chodnik o długości 378,29 mb. Prace polegały na rozbiórce elementów istniejącego chodnika, odwodnienia oraz części jezdni, budowie nowego chodnika, przebudowie zjazdów indywidualnych i publicznych oraz przebudowie odwodnienia.

Starosta Jerzy Żmijewski dziękując wszystkim zaangażowanym w realizację inwestycji oraz życząc mieszkańcom dobrego użytkowania chodnika zaznaczył m.in., że zadanie zakończone zostało w terminie.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł brutto 273 467,75 zł. Wykonawcą inwestycji był Zakład Usług Budowlanych "LIS-TEL" Lisak Zbigniew z Szydłowca.

W odbiorze uczestniczyli: Starosta Jerzy Żmijewski, członek zarządu powiatu Anna Leżańska, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż wraz z pracownikami, sołtys Mostek Jacek Uba oraz radny Sucheniowa Waldemar Krogulec, wykonawca Zbigniew Lisak, kierownik budowy Władysław Mazur, inspektor nadzoru Roman Derra.  

DSC 1365DSC 1364DSC 1386DSC 1390DSC 1394DSC 1396DSC 1407DSC 1397DSC 1423DSC 1362DSC 1409DSC 1412DSC 1413

skarzyski-powiat-z-widokiem