Szpital Powiatowy im. Marii Sklodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej otrzymał Certyfikat Akredytacyjny i tym samym znalazł się w elitarnej grupie akredytowanych szpitali mało profilowych w Polsce. Posiadanie akredytacji potwierdza wysoką jakość świadczonych usług oraz bezpieczeństwo świadczeń realizowanych przez placówkę. Certyfikat Akredytacyjny wręczył dyrektorowi szpitala Leszkowi Lepiarzowi wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz, który gościł w skarżyskiej lecznicy w piątek 3 listopada. W uroczystym wręczeniu certyfikatu  uczestniczyli przedstawiciele władz samorządu powiatu skarżyskiego - starosta Jerzy Żmijewski, przewodnicząca rady Bożena Bętkowska, wiceprzewodniczący rady Janusz Kołodziej, radny Jan Gajda. Wśród gości byli także parlamentarzyści - posłanki na sejm RP Anna Krupka, Maria Zuba, wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski, dyrektorzy zaprzyjaźnionych szpitali, dyrekcja i pracownicy skarżyskiego ZOZ. 

Akredytacja to metoda zewnętrznej oceny funkcjonowania jednostek w oparciu o określone wymogi tzw. standardy akredytacyjne. Obowiązujący zestaw standardów dla szpitali zawiera ponad 200 standardów umieszczonych w 15 działach, które skierowane są głównie na poprawę jakości i bezpieczeństwo opieki, ale również obejmują kompleksowe funkcjonowanie szpitala.. Wszechstronnego przeglądu i oceny działalności Szpitala w Skarżysku-Kamiennej dokonali wizytatorzy Ośrodka Akredytacyjnego – Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. Kontrola objęła wszystkie poziomy funkcjonowania jednostki: od polityki zarządzania, poprzez ciągłość opieki nad pacjentem i jego prawa, zabiegi chirurgiczne, kontrolę zakażeń, żywienie i leczenie chorych, na funkcjonowaniu pracowni diagnostyki obrazowej i laboratorium kończąc. Efektem tych działań jest uzyskanie Certyfikatu Akredytacyjnego

- Wracacie Państwo po dwuletniej przerwie do grona elitarnego. Na 700 szpitali mało profilowych tylko ok. 200 posiada taki certyfikat - mówił wiceminister Marek Tombarkiewicz.

- Teraz jesteśmy w momencie, gdy zapisy w ustawie o sieci szpitali wreszcie zawierają konkretne, wymierne już elementy wsparcia finansowego za jakość, za posiadanie Certyfikatu Akredytacyjnego, a także za jakość we własnych laboratoriach analitycznych. Także ten wysiłek, również finansowy, który jest niezbędny do uzyskania Certyfikatu Akredytacyjnego poprzez spełnienie wielu wymogów zarówno organizacyjnych jak i bezpośrednio związanych z wyposażeniem jednostek, jest doceniany tym symbolicznym certyfikatem, a z drugiej strony w przyszłym roku środkami finansowymi.  - podkreślał wiceminister Tombarkiewicz gratulując dyrekcji i pracownikom szpitala uzyskania certyfikatu.  

Dla skarżyskiego szpitala był to ważny i szczególny dzień.  

- Jest to szczególny dzień dla naszego Szpitala. Szczególny, bo otrzymaliśmy Certyfikat akredytacyjny i dziś podpisaliśmy także umowę na realizację projektu na budowę lądowiska dla śmigłowców ratunkowych dla potrzeb ZOZ w Skarżysku-Kamiennej oraz na doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w sprzęt medyczny. Ten certyfikat jest niejako przepustką do realizacji tego projektu. Dodatkowe cztery punkty, które uzyskaliśmy za akredytację wpłynęło na to, że nasz projekt został tak wysoko oceniony i będziemy go realizować. -  zaznaczył dyrektor szpitala Leszek Lepiarz odbierając Certyfikat Akredytacyjny. 

Wręczenie certyfikatu było okazją do złożenia podziękowań. Dyrektor szpitala złożył je pracownikom ZOZ podkreślając, że uzyskanie certyfikatu jest efektem nie tylko długotrwałego procesu działań ukierunkowanych na podnoszenie jakości i bezpieczeństwa udzielanych przez jednostkę świadczeń, ale przede wszystkim zasługą pracy całego personelu. 

Certyfikat Akredytacyjny dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej przyznany został do września 2020 r. i stanowi ważną informację przede wszystkim dla pacjentów. Potwierdza, że Szpital Powiatowy im. Marii Sklodowskiej-Curie w Skarżysku-Kamiennej spełnia najważniejsze wymogi i dokłada wszelkiej staranności, aby opieka dostarczana pacjentom była najwyższej jakości czyli bezpieczna i skuteczna.

DSC 1690DSC 1702DSC 1716DSC 1721DSC 1732DSC 1733DSC 1681DSC 1747DSC 1748DSC 1683DSC 1771

skarzyski-powiat-z-widokiem