W czwartek, 28 grudnia br. w sali herbowej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej, odbyła się XLI w kadencji sesja Rady Powiatu Skarżyskiego. Podczas sesji radni przyjęli łącznie 7 uchwał. Między innymi  wyrazili zgodę na  przystąpienie powiatu skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”.

Zanim jednak radni przystąpili do omawiania uchwał w punkcie zapytania i interpelacje radnych o sprawy dotyczące dróg powiatowych na terenie gminy Bliżyn oraz oznakowania pionowego w okolicach boiska sportowego przy ulicy Iłżeckiej w Skarżysku Kościelnym pytali radny Mieczysław Bąk, oraz radny Paweł Wiatr.

Odpowiedzi udzielili radnym - starosta Jerzy Żmijewski, naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu Dariusz Zarychta oraz dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż

W punkcie rozpatrzenie i podjęcie uchwał radni wyrazili zgodę na  przystąpienie powiatu skarżyskiego w charakterze Partnera do przygotowania i wspólnej realizacji projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu komunikacyjnego obejmującego wykonanie przebudowy istniejącego układu komunikacyjnego wraz z budową obiektu w celu przekroczenia linii kolejowej nr 8 Warszawa-Kraków i skomunikowania Osiedla Dolna Kamienna z Osiedlem Przydworcowym w Skarżysku-Kamiennej”.

Powiat Skarżyski w ramach tego projektu będzie odpowiedzialny za budowę wiaduktu z uwzględnieniem ścieżek rowerowych i buspasów oraz przebudowę skrzyżowań. Realizacja zadania nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Zarządem powiatu Skarżyskiego a Prezydentem Miasta Skarżyska-Kamiennej.

Ponadto, po przeprowadzonej analizie sytuacji finansowej szpitala powiatowego radni wyrazili zgodę na umorzenie kolejnych trzech rat wierzytelności należnych powiatowi skarżyskiemu od Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie z tytułu pożyczki udzielonej z budżetu powiatu skarżyskiego. Za tę decyzję podziękował radnym dyrektor ZOZ Leszek Lepiarz.

Pozostałe uchwały przyjęte przez radę dotyczyły:

  1. zmiany wieloletniej prognozy finansowej powiatu skarżyskiego na lata 2017-2035,
  2. wprowadzenia zmian w budżecie powiatu na 2017 rok,
  3. określenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017,
  4. nadania statutu Międzyzakładowemu Ośrodkowi Medycyny Pracy w Skarżysku-Kamiennej,
  5.  ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych udzielanych z budżetu powiatu skarżyskiego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości jej pobrania i wykorzystania.

Na zakończenie starosta Jerzy Żmijewski złozyl wszystkim najlepsze życzenia noworoczne. 

sesja zapis audio
 

 DSC 5067DSC 5069DSC 5070DSC 5071DSC 5074DSC 5075DSC 5076DSC 5077DSC 5080DSC 5081DSC 5082DSC 5083DSC 5086DSC 5087DSC 5088DSC 5089DSC 5091DSC 5096DSC 5097DSC 5098DSC 5099DSC 5101DSC 5102DSC 5106DSC 5107DSC 5108DSC 5110DSC 5111DSC 5118DSC 5120DSC 5123DSC 5124DSC 5126DSC 5134DSC 5139DSC 5141DSC 5149DSC 5150DSC 5151DSC 5153DSC 5158DSC 5164DSC 5166DSC 5169DSC 5173DSC 5176DSC 5177

 

 

skarzyski-powiat-z-widokiem