We wtorek 29 maja starosta Jerzy Żmijewski pogratulował i wręczył nagrody uczestnikom IX Międzyszkolnego Ekologicznego Biegu Patrolowego, nad którym sprawował patronat honorowy. Konkursową trasę biegu, zorganizowanego przez Szkołę Podstawową nr 9 im. ks. prof. W. Sedlaka w Skarżysku-Kamiennej i przez Stowarzyszenie "Nasze Pogorzałe", przebiegło 15 trzyosobowych drużyn ze szkół powiatu skarżyskiego. Międzyszkolny Ekologiczny Bieg Patrolowy jest cyklicznym konkursem dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych połączony z propagowaniem aktywności fizycznej i będący formą kształcenia u dzieci postaw proekologicznych.

W konkursie udział wzięło 15 trzyosobowych drużyn z powiatu skarżyskiego. Gminę Skarżysko-Kamienna reprezentowały drużyny ze szkół: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 9, SP nr 13 oraz drużyna z Dwujęzycznej Niepublicznej SP im. W. Humboldta. Gminę Skarżysko-Kościelne reprezentowały 2 drużyny: ze Szkół Podstawowych w Grzybowej Górze i w Lipowym Polu. Z gminy Bliżyn w konkursie uczestniczyły 2 drużyny: ze Szkoły Podstawowej w Bliżynie i w Sorbinie, a gminę Suchedniów reprezentowała szkoła w Ostojowie.

Jak informuje dyrektor szkoły Renata Bilska - trasa konkursowa z 6 stanowiskami patrolowymi przebiegała w lesie. Na poszczególnych stanowiskach uczniowie wykazywali się wiedzą dotyczącą znaczenia wody i jej racjonalnego wykorzystywania oraz wiadomościami dotyczącymi ekosystemu lasu, a także umiejętnością rozpoznawania roślin i zwierząt leśnych. Atrakcją dla dzieci zbiegających z trasy biegu było spotkanie z ,,doktorem H2O” i ,,wodne” koło fortuny.

Dużą niespodzianką dla uczniów okazało się spotkanie z ornitologiem panem Piotrem Dębowskim, który podzielił się z dziećmi ciekawymi wiadomościami o ptakach.

- Dzieci za trafne rozpoznawanie głosów ptaków otrzymywały od pana Piotra ciekawe książki. Ponadto wszyscy uczestnicy imprezy dowiedzieli się o działalności Towarzystwa Badań i Ochrony Przyrody, a oglądając krótki film, mogli zachwycać się pięknym upierzeniem żołny - dodaje dyrektorka szkoły.

Drużyny, które zdobyły najwięcej punktów za wiedzę i czas przebiegu trasy reprezentowały następujące szkoły:

  • I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2
  • II miejsce - Szkoła Podstawowa nr 9
  • III miejsce - Szkoła Podstawowa nr 13
  • IV miejsce - Szkoła Podstawowa w Bliżynie

Zwycięskie drużyny oraz uczestnicy biegu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe, które wraz z gratulacjami i dyplomami dla szkół wręczył starosta Jerzy Żmijewski. Nagrody książkowe natomiast w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Skarżysko wręczył wszystkim uczestnikom p. Dariusz Nowak.

Za zapewnienie atrakcyjnych nagród dla wszystkich dzieci dyrektor szkoły Renata Bilska podziękowała wszystkim sponsorom wśród których był p J. Żmijewski oraz Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej. Natomiast za koordynowanie i zaangażowanie w organizację konkursu podziękowania otrzymały nauczycielki szkoły: p. Annie Cukrowskiej, p. Magdalenie Nowek i p. Małgorzacie Strószczyk.

Wydarzenie zakończyło wspólne posadzenie na placu szkolnym Dęba Pamięci - potomka Dęba Bartka dla upamiętnienia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Sadzonka została przekazana przez Nadleśnictwo Skarżysko.

Patronaty honorowe nad konkursem objęli: Świętokrzyski Kurator Oświaty i Starosta Skarżyski Jerzy Żmijewski.

Zadanie było współfinansowane w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Skarżyskiego w 2018 roku z zakresu kultury fizycznej.

DSC 0102DSC 9961DSC 9963DSC 9964DSC 9971DSC 9985DSC 9999DSC 0004DSC 0010DSC 0012DSC 0016DSC 0017DSC 0026DSC 0028DSC 0030DSC 0036DSC 0044DSC 0049DSC 0050DSC 0064DSC 0078DSC 0089DSC 0111DSC 0112DSC 0118DSC 0127DSC 0136DSC 0141DSC 0148

skarzyski-powiat-z-widokiem