Rozstrzygnięto konkursy na stanowiska dwóch dyrektorów powiatowych placówek oświatowych. Wyniki pracy komisji 30 maja br. zatwierdził zarząd powiatu.

Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej przeprowadziło konkursy ze względu na kończącą się w tym roku 5-letnią kadencję obecnego dyrektora Zespołu Szkół Technicznych Janusza Maciejewskiego i kończące się powierzenie obowiązków dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej Jacka Biedy. Odbyły się one 25 maja.

Kandydatów oceniały komisje składające się z przedstawicieli kuratorium, nauczycieli, związków zawodowych, starostwa powiatowego i rady rodziców (w szkołach, w których takie rady funkcjonują).

O stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Technicznych ubiegał się jeden kandydat p. Janusz Maciejewski dotychczasowy dyrektor szkoły, który uzyskał akceptację komisji.

Do konkursu na dyrektora Zespołu Placówek Resocjalizacyjno-Wychowawczych wpłynęło 5 ofert. Dwie oferty komisja odrzuciła na etapie oceny formalnej i spośród pozostałych trzech najwyżej oceniła kandydaturę p. Artura Szumielewicza.

Wyniki konkursu zatwierdził już zarząd powiatu. Następnym etapem będzie podjęcie uchwał o powierzeniu stanowisk dyrektorom.

DSC 6055

fot. archiwum Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej

skarzyski-powiat-z-widokiem