Trwa przebudowa I etapu drogi powiatowej w gminie Skarżysko Kościelne. Prace budowlane, których wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Adrian Cieśla z siedzibą w Starachowicach, są już mocno zaawansowane. Obecnie trwają prace związane z budową odwodnienia oraz planowane jest ułożenie warstwy wiążącej - informuje inspektor nadzoru Krzysztof Grosicki, a jak zaznacza dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Marek Czyż prace realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Na drodze wykonano już konstrukcyjne poszerzenia oraz położona została warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego na całej szerokości jezdni. Ponadto sfrezowana została nawierzchnia na całej długości przebudowywanego odcinka.

Na realizację I etapu przebudowy drogi powiatowej relacji Skarżysko-Kamienna - Mirzec powiat skarżyski pozyskał dofinansowanie w ramach programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 w kwocie l 852 079,00 zł. Koszt całej inwestycji wynosi 3 752 000,00 zł. Powiat przeznaczył na inwestycję kwotę 1 200 000,00 zł, a gmina Skarżysko Kościelne dołożyła kwotę 700 000,00 zł.

Przypomnijmy: Inwestycja polega na kompleksowej przebudowie półtorakilometrowego odcinka drogi wraz z poszerzeniem jezdni, wykonaniem pobocza i budową chodnika z betonowej kostki brukowej. W ramach przedsięwzięcia przebudowane zostaną także skrzyżowanie z drogami publicznymi oraz zjazdy do posesji których jest w sumie 179. Ponadto wykonany zostanie system odwodnienia, regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej, oznakowanie pionowe i poziome oraz obsiew trawą.

Planowany termin zakończenia inwestycji to 1 października 2018 r.

DSC 0154DSC 0156DSC 0158DSC 0160DSC 0164DSC 0166DSC 0168DSC 0178 copyDSC 0183DSC 0185DSC 0194DSC 0196DSC 0199

skarzyski-powiat-z-widokiem