Powiat Skarżyski otrzymał kolejne pieniądze zewnętrzne. Tym razem na zakup busa na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Skarżysku-Kamiennej. Umowę ze świętokrzyskim oddziałem PFRON o dofinansowanie kwotą 70 tys. złotych podpisali w środę 25 lipca wicestarosta Artur Berus oraz członek zarządu powiatu Katarzyna Bilska.

Przedmiotem podpisanej umowy jest dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D zadania pn. „Zakup dziewięciomiejscowego mikrobusu do przewozu niepełnosprawnych umysłowo uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2”.

Powiat w ramach realizacji umowy zakupi dla ośrodka pojazd, który służyć będzie do bezpiecznego przewozu niepełnosprawnych umysłowo uczniów na zajęcia w Przedszkolu Specjalnym, Szkole Podstawowej Specjalnej oraz Szkole Przysposabiającej do Pracy, mieszczących się w strukturach skarżyskiego SOS-W nr 2.

Przewidywany łączny koszt realizacji projektu szacowany jest na kwotę 130 tys.  zł. Kwota dofinansowania pozyskana z PFRON wynosi 70 tys.  zł. Powiat Skarżyski na ten cel z własnego budżetu przeznaczy 60 tys. zł.

DSC 2082DSC 2057DSC 2088

Fot. Grzegorz Sławiński

skarzyski-powiat-z-widokiem