Ponad 11 mln złotych, decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzymał powiat skarżyski na finansowanie w 2019 r. programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej - informuje Powiatowy Urząd Pracy w Skarżysku-Kamiennej. W ramach tych pieniędzy, na pomoc w powrocie na rynek pracy mogą liczyć różne kategorie zarejestrowanych osób bezrobotnych.

W ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na wsparcie osób młodych do 30 roku życia w szczególności z kategorii NEET przeznaczona została kwota 4.291.490,00 zł. W projekcie na pewno znajdą się takie formy aktywizacji jak m.in.: staże, szkolenia czy bony na zasiedlenie dla tych którzy znajdą zatrudnienia poza miejscem swego zamieszkania.

Dla bezrobotnych powyżej 30 roku życia, którzy znajdują się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (m.in. osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotne czy mające powyżej 50 lat) zarezerwowano budżet w wysokości 3.069.935,00 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Dla tej grupy bezrobotnych zadedykowane będą adekwatne formy wsparcia m.in. staże, prace interwencyjne czy szkolenia zawodowe.

Na realizację pozostałych programów rynku pracy z Funduszu Pracy wyodrębniono kwotę w wysokości 3.748.475,00 zł, która przeznaczana będzie m.in. na: prace interwencyjne, roboty publiczne, szkolenia.

Szczegółowe informacje i warunki uczestnictwa we wszystkich rodzajach projektów i programów osoby zainteresowane znajdą w Powiatowym Urzędzie Pracy w Skarżysku-Kamiennej.

opr. na podstawie informacji z Powiatowego Urzędu Pracy w Skarżysku-Kamiennej

skarzyski-powiat-z-widokiem