iso-logoAby jeszcze sprawniej wykonywać powierzone nam zadania, stale podnosimy jakość świadczonych przez nas usług. Nasze działania dostosowujemy do najnowszych międzynarodowych norm jakości. Potwierdza to kolejny audyt certyfikacyjny.

W styczniu firma  Certika przeprowadziła audit certyfikujący, który potwierdził po raz kolejny zgodność stosowanych w urzędzie procedur z systemem zarządzania jakością pierwszy raz według zasad nowej normy PN-EN 9001:2015. Certika Sp. z o. o. jest jednostką certyfikującą akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji do prowadzenia certyfikacji systemów zarządzania jakością wg PN-EN ISO 9001:2015. Starostwo Powiatowe na bieżąco dostosowuje normy działania, zarówno do zmieniających się potrzeb

iso-logo

pdfPolityka Jakości404.96 KB

ac183Urząd już czwarty rok pracuje w Systemie Zarządzania Jakością, certyfikowanym na zgodność z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001, który jest potwierdzany corocznie audytem zewnętrznym

To duży sukces. Po raz kolejny udowodniliśmy, że potrafimy świadczyć usługi na wysokim poziomie, solidnie i rzetelnie – mówi starosta skarżyski Jerzy Żmijewski. Certyfikat jakości to najlepsza wizytówka dla urzędu, potwierdzająca wysoki poziom świadczonych tutaj usług. To nagroda za

W celu podniesienia jakości pracy urzędu oraz spełnienia potrzeb i oczekiwań Klientów Starostwa Powiatowego przeprowadzone zostało badanie satysfakcji Klienta. Badanie przeprowadzono w okresie od maja do września 2015r zarówno w formie wywiadów jak i samodzielnie wypełnianych przez Klienta ankiet. W badaniach wzięło udział 226 osób, których opinie przedstawia raport2.03 MB.

Poniżej przedstawione zostały oceny Klientów Starostwa Powiatowego na temat

swpz-jstZarządzanie procesowe jako nowatorski sposób zarządzania instytucją publiczną wprowadzi niebawem Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej.

Kadra urzędu uczestniczyła niedawno w cyklu pilotażowych szkoleń, które pozwolą rozpocząć zarządzanie instytucją w ujęciu procesowym, a tym samym usprawnić obsługę Klientów starostwa. Starostwo Powiatowe będzie prekursorem we wdrażaniu tej metody wśród urzędów w naszym powiecie.

Wprowadzenie zarządzania procesowego w starostwie jest możliwe dzięki udziałowi

iso-certika-logoZ końcem stycznia 2014r. w Starostwie Powiatowym w Skarżysku-Kamiennej przeprowadzony został audyt związany z Systemem Zarządzania Jakością  wg. normy ISO 9001:2009. Rezultatem pozytywnego wyniku jest przedłużenie na kolejny rok przyznanego starostwu w 2013r certyfikatu. Audyt został przeprowadzony przez firmę certyfikującą Certika –Rzetelna Certyfikacja w zakresie realizacji usług publicznych na rzecz mieszkańców powiatu skarżyskiego oraz innych podmiotów wynikających z obowiązujących